SEO - Search engine optimization. Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης.

Οι μηχανές αναζήτησης (ομιλούμε κατά κύριο λόγο για την Google) έχουν αναπτύξει πολύπλοκους και πολυπαραγοντικούς μηχανισμούς αξιολόγησης της κάθε ιστοσελίδας. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι η έμφαση δίνεται στην ουσία ενός ιστοτόπου και όχι σε "κόλπα" ή παρασκηνιακές διαδικασίες βασισμένες σε κάποια "προνομιακή" γνώση του μηχανισμού των μηχανών αναζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι για να σας ανεβάσουμε στην κατάταξη των μηχανών αναζήτησης δίνουμε έμφαση στο περιεχόμενο και τη δημοφιλία της ιστοσελίδας σας στο διαδίκτυο. Φυσικά εξασφαλίζουμε εκ των προτέρων ότι η ιστοσελίδα σας πληροί τις βασικές (τουλάχιστον) προδιαγραφές προσβασιμότητας ώστε οι μηχανές αναζήτησης να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα σχετικά με την πρόσβασή τους στο περιεχόμενό σας.

Αυτό που μας ξεχωρίζει στην παροχή της υπηρεσίας SEO είναι η πλήρης τεχνική κατάρτιση του έμψυχου δυναμικού της εταιρείας μας. Δεν παρέχουμε συμβουλές πληροφορικής χωρίς να σχετιζόμαστε τυπικά και ουσιαστικά (πολύχρονη εμπειρία σε πολύπλοκες εργασίες) με τον τομέα της παραγωγής λογισμικού, του σχεδιασμού χρηστικών περιβάλλοντων εργασίας και της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο εκεί. Είμαστε η μοναδική εταιρεία που διατηρεί στο έμψυχο δυναμικό της φιλόλογο ο οποίος επιμελείται τα κείμενα του περιεχομένου της ιστοσελίδας σας και σε συνεργασία με τους τεχνικούς και τους διαφημιστές μας είναι σε θέση αφενός να σας προσφέρει μέρος του περιεχομένου που χρειάζεστε και αφετέρου να διαμορφώσει κατάλληλα το ήδη υπάρχον περιεχόμενο (σύνταξη, ορθογραφία, εναλλακτικές επιλογές, διάρθρωση, επιλογές δόκιμων όρων, συνώνυμα, αντώνυμα, δημοφιλία χρήσης όρων).

SEO: Πώς αλήθεια λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης;

googlebot seoΣχηματικά θα λέγαμε ότι οι μηχανές αναζήτησης είναι κάποιοι δύστροποι, παράξενοι και ιδιαιτέρως απαιτητικοί "επισκέπτες" της ιστοσελίδας μας. Αν ικανοποιήσουμε αυτούς τους "επισκέπτες" μας, έχουμε κερδίσει ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού του διαδικτυακού marketing. Η Google και οι υπόλοιπες μηχανές αναζήτησης στηρίζονται σε πολυσχιδείς διαδικασίες αξιολόγησης των ιστοσελίδων. Οι διαδικασίες αυτές μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το πόσο σωστά είναι δομημένη μια ιστοσελίδα, το πόσο σχετική είναι με τους όρους αναζήτησης του χρήστη αλλά και το πόσες (και ποιες) ιστοσελίδες συνδέονται προς αυτή. Εξίσου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η πρωτοτυπία του περιεχομένου, η συχνότητα ανανέωσής του, ο όγκος του αλλά και η καθαυτό ουσία του. Σχετικά με την ουσία της ιστοσελίδας (το είδος του περιεχομένου δηλαδή) παρατηρούμε ότι ειδικά κατά τα τελευταία έτη ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι-αξιολογητές εργάζονται για λογαριασμό των μηχανών αναζήτησης αξιολογώντας τα αποτελέσματα κατάταξης του αυτοματοποιημένου αλγορίθμου κατάταξης. Επομένως το SEO δεν είναι ούτε κόλπο ούτε γνώση προνομιακών τεχνικών. Είναι συστηματική εργασία που προϋποθέτει βαθιά τεχνογνωσία του αντικειμένου.

Ποιά είναι η μέθοδος εργασίας μας σχετικά με την υπηρεσία SEO;

Καταγράφουμε την υπάρχουσα κατάσταση της ιστοσελίδας σας, τους στόχους αλλά και τον ανταγωνισμό σας. Σας ενημερώνουμε με πλήρη και αναλυτικό τρόπο για το πώς ακριβώς λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης και ποιές είναι οι κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει να κινηθούμε για να επιτύχουμε την άνοδό μας στα αποτελέσματά τους με έναν διαρκή και αποτελεσματικό τρόπο. Υποβάλλουμε την πρότασή μας και επιταχύνουμε την ολοκλήρωση της εργασίας στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Λάβετε υπόψη ότι εκτός από την κατά περίπτωση εργασία μας, σας παρέχουμε και συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία θα σας βοηθήσουν στην συστηματική παρακολούθηση της πορείας της ιστοσελίδας σας στις μηχανές αναζήτησης.

SEO

Ενδεικτικές ενέργειες και συμβουλές για σωστό SEO στην ιστοσελίδα σας.

Η ιστοσελίδα πρέπει να υλοποιείται με σκοπό την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού προσβασιμότητας τόσο σχετικά με τον ανθρώπινο παράγοντα (χρήστης) όσο και σχετικά με τις μηχανές αναζήτησης (bots). Ενδεικτικά, κάποιες από τις ενέργειες SEO περιλαμβάνουν:

Accessible Content & Internal linking:

Όλες οι περιοχές της ιστοσελίδας είναι άμεσα προσβάσιμες με κατάλληλα επισημασμένους συνδέσμους. Ο κώδικας παρουσίασης της ιστοσελίδας διατηρείται καθαρός και προσβάσιμος σε όλες τις περιοχές και τα επίπεδα περιεχομένου της ιστοσελίδας. Πρέπει να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για διαχωρισμό περιεχομένου-styling στο layout της ιστοσελίδας.

Meta tags:

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας SEO πρέπει να γίνεται σωστή χρήση των meta tags ώστε οι μηχανές αναζήτησης να κατανοούν τη σημαντικότητα του περιεχομένου σε κάθε σελίδα χωριστά.

Κατά τη συμπλήρωση των meta tags λαμβάνουμε υπόψη τα εξής:

1) Τη σχετικότητα με το περιεχόμενο και τους στόχους της ιστοσελίδας μας
2) Την ορθογραφία
3) Τη δημοφιλία των όρων (τι ψάχνει συνήθως ο μέσος χρήστης στις μηχανές αναζήτησης)
4) Τη σειρά καταχώρησης των όρων (τις σημαντικότερες λέξεις τις αναφέρουμε πρώτες)
5) Τα ποσοτικά όρια των χαρακτήρων (60-70 max. Για title και 150 max. για description)
6) Πεζά και κεφαλαία δεν ξεχωρίζουν στη σημασία τους για τις μηχανές αναζήτησης, όμως συνήθως ξεχωρίζουν τα τονισμένα από τα άτονα.
7) Τα στατιστικά μας λένε ότι περισσότεροι χρήστες αναζητούν βάσει άτονων λέξεων και φράσεων κλειδιών.
8) Δεν θυσιάζουμε την ορθογραφία και το συντακτικό χάριν της δημοφιλίας γιατί αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο προφίλ της ιστοσελίδας μας. Ακόμη και όταν τοποθετήσουμε άτονες λέξεις σε κάποιο meta tag, αυτό πρέπει να γίνει με μέτρο και εύσχημο τρόπο (κεφαλαίοι χαρακτήρες και μόνο εκεί που κρίνεται εντελώς απαραίτητο).
9) Προτιμούμε την ονομαστική πτώση (παράδειγμα: αντί για «η ιστοσελίδα των βιβλίων» καταχωρούμε «η ιστοσελίδα για τα βιβλία»).
10) Αποφεύγουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό την καταχώρηση πανομοιότυπων τίτλων ανά σελίδα/ενότητα.
  
Εικόνες:

Στην ιστοσελίδα κάθε εικόνα πρέπει συνοδεύεται από το εναλλακτικό της κείμενο (alternative text ή alt text). Αυτό είναι το κείμενο βάσει του οποίου αναγνωρίζεται και καταχωρείται η κάθε εικόνα στις μηχανές αναζήτησης. Πέρα από αυτό το κείμενο, οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν και το περιεχόμενο που βρίσκεται παρακείμενα της εικόνας μέσα στην ιστοσελίδα σας ώστε να αναγνωρίσουν περί τίνος πρόκειται. Αυτό επιβάλλεται από τους κανόνες ορθής πρακτικής του SEO.

Χρήση heading tags

Τα headings (“h” tags) δηλώνουν σε σημαντικό βαθμό τις κυρίαρχες λέξεις-φράσεις κλειδιά μέσα σε μία ιστοσελίδα. Κάθε ξεχωριστή σελίδα της ιστοσελίδας σας πρέπει να περιέχει τα κατάλληλα headings.

Χρήση breadcrumbs

Κάθε περιοχή της ιστοσελίδας σας πρέπει να διαθέτει τη διαδρομή συνδέσμων από την αρχική μέχρι το σημείο όπου βρίσκεται ο χρήστης. Οι σύνδεσμοι αυτοί πρέπει να είναι κατάλληλα διαρθρωμένοι καθώς είναι σημαντικό και για λόγους ανθρώπινης προσβασιμότητας αλλά και για λόγους μηχανών αναζήτησης (seo).

Accessible URLs

Η διεύθυνση όλων των σελίδων σας πρέπει να διατηρεί το σκεπτικό της οικονομίας στην έκταση και στη μορφή ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τις μηχανές αναζήτησης. Σαν επέκταση αυτού καλό θα ήταν να ενεργοποιείτε φιλικότερα urls (search engine friendly urls)

Η επανεγγραφή των τίτλων άρθρου (url rewriting) θα μπορούσε να ορίζεται αυτόματα από τον μηχανισμό διαχείρισης περιεχομένου βάσει των τίτλων της κάθε σελίδας με ακριβή αντιστοιχία ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων και αντικατάσταση των κενών με προσβάσιμους χαρακτήρες (παύλες). Ταυτόχρονα ο διαχειριστής της ιστοσελίδας πρέπει να μπορεί να πληκτρολογήσει τη μορφή του url που επιθυμεί σε ένα ειδικό ομώνυμο πεδίο στη διαχείριση περιεχομένου.

Custom Error pages

Για τα “404 not found” errors της ιστοσελίδας σας θα πρέπει να τοποθετηθεί custom error page με συνδέσμους προς τις βασικές σας κατηγορίες αλλά και την αρχική σας σελίδα. Ένα sitemap εδώ θα ήταν αρκούντως επιθυμητό που θα ενισχύσει την ποιότητα του SEO.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Μπορείτε ελεύθερα να αναφέρετε άλλες ιστοσελίδες και να συνδέετε με υπερσυνδέσμους σε αυτές παρακινώντας τους χρήστες σας να τις επισκεφθούν. Προτείνεται όμως αυτό να γίνεται με μέτρο και όπου κρίνεται απαραίτητο και να μην προβαίνετε σε εκτενείς (μαζικές) ανταλλαγές συνδέσμων. Η google έχει ανακοινώσει ως προς αυτό τη χρήση του rel=”nofollow” αν θέλετε να παραπέμπετε σε εξωτερικούς συνδέσμους χωρίς να το λαμβάνει αυτό υπόψη της. Ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει κατά πόσο η google όντως δεν λαμβάνει υπόψη αυτό το tag.

Αρχείο robots.txt

Το αρχείο αυτό δίνει οδηγίες πρόσβασης και καταχώρησης στους μηχανισμούς συλλογής δεδομένων των μηχανών αναζήτησης (search engine bots, πχ googlebot).

Συμπληρωματικό κείμενο ανά άρθρο ή προϊόν ή υπηρεσία

Επειδή θα θέλατε κάποιες φορές σε ένα άρθρο να συμπεριλάβετε κείμενο αποκλειστικά για λόγους μηχανών αναζήτησης, μπορείτε να συμπληρώσετε το κείμενο ή τις μεμονωμένες αυτές λέγεις σε ένα ξεχωριστό πεδίο εντός του άρθρου. Έτσι το κείμενο αυτό δεν ενσωματώνεται στο κυρίως σώμα του άρθρου σας, αλλά σε μία ξεχωριστή (πάντοτε ορατή βέβαια) περιοχή ώστε και αφενός ο επισκέπτης να κατανοεί ότι πρόκειται για λέξεις που αποσκοπούν στις μηχανές αναζήτησης αλλά και οι μηχανές αναζήτησης να καταχωρήσουν αυτές τις λέξεις. Ο τρόπος ενσωμάτωσης του πεδίου αυτού και οι ποικίλες εκδοχές εφαρμογής εφαρμόζονται κατά περίπτωση και πάντα σε περιορισμένη κλίμακα.

Συμπληρωματικό κείμενο περιγραφής κατηγορίας

Η κάθε κατηγορία μπορεί να περιέχει ένα κείμενο περιορισμένης έκτασης το οποίο θα περιγράφει τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της. Για παράδειγμα, σε μια κατηγορία «Αθλητισμός», μπορείτε να συμπεριλάβετε τα ονόματα πολλών σημαντικών αθλημάτων. Αυτό το κείμενο (όπως και το συμπληρωματικό κείμενο ανά άρθρο) πρέπει υποχρεωτικά να είναι αναγνώσιμο από το ανθρώπινο μάτι σε εμφανές σημείο, αλλά και στις μηχανές αναζήτησης (SEO).

Συμμετοχή στο Google Webmaster’s tools

Η Google μας δίνει τη δυνατότητα να δηλώσουμε απευθείας σε αυτή όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας (χάρτης περιεχομένου/sitemap) υπό τη μορφή τροφοδοσίας XML. Έτσι επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα στην καταχώρηση του περιεχομένου μας από τη μηχανή αναζήτησης: δημιουργούμε την απαιτούμενη τροφοδοσία (με δυναμικό χαρακτήρα) και την καταχωρούμε στον μηχανισμό της Google. Επιπλέον σας δίνουμε πρόσβαση να παρακολουθείτε τα στατιστικά στοιχεία κατάταξής σας και επισκεψιμότητάς σας απευθείας από τη Google μέσω του Webmasters Tools. Έτσι θα ξέρετε την απόδοση της ιστοσελίδας σας σε όλες τις λέξεις κλειδιά, πού υστερείτε, ποιες λέξεις σας φέρνουν περισσότερους επισκέπτες.

RSS Feeds

Οι δυναμικές τροφοδοσίες δεδομένων είναι χρήσιμες κατά περίσταση.

XML Feeds (xml sitemap)

Το δυναμικό xml sitemap είναι χρήσιμο κατά περίσταση.

Ταχύτητα ιστοσελίδας/απόδοσης

Ο διακομιστής στον οποίο φιλοξενείστε δεν πρέπει να παρουσιάζει προβλήματα απόδοσης ή μεγάλα διαστήματα απενεργοποίησης υπηρεσιών (downtime).

Απόκτηση εξωτερικών συνδέσμων στο πλαίσιο της υπηρεσίας SEO

Η Προώθηση της ιστοσελίδας σε καταλόγους και εξωτερικές ιστοσελίδες για την απόκτηση εισερχομένων συνδέσμων μας προσφέρει μεσοπρόθεσμη βελτίωση κατάταξης της ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης με ταυτόχρονη αύξηση της επισκεψιμότητας απευθείας από τους επισκέπτες των ιστοσελίδων όπου θα καταχωρηθείτε. Βάσει του αλγορίθμου κατάταξης των μηχανών αναζήτησης πρέπει να αποκομίσετε όσο το δυνατόν περισσότερους εισερχομένους συνδέσμους από όσο το δυνατόν δημοφιλέστερες ιστοσελίδες και με την κατάλληλη μορφή. Οι μηχανισμοί των μηχανών αναζήτησης δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στο «τι λέγεται» για εσάς στο διαδίκτυο και σε ορισμένες περιπτώσεις η βαρύτητα αυτή είναι μεγαλύτερη από εκείνο που λέτε εσείς οι ίδιοι για την ιστοσελίδα σας.

Ταυτόχρονα, μπορούμε να διενεργήσουμε μελέτη κατά παραγγελία ώστε να αποκτήσετε εισερχόμενους συνδέσμους από δημοφιλείς ιστοσελίδες που σχετίζονται με το περιεχόμενό σας. Υπάρχουν αρκετοί διαδικτυακοί τόποι στους οποίους είτε μπορείτε να καταχωρηθείτε κατόπιν ειδικής οικονομικής συμφωνίας είτε δωρεάν υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Πρωτοτυπία περιεχομένου

Οι μηχανές αναζήτησης συνεχώς βελτιώνουν τις μεθόδους ανίχνευσης και ταυτοποίησης διπλού περιεχομένου. Ειδικά η google (για παράδειγμα) είναι σε θέση στις περισσότερες περιπτώσεις να γνωρίζει με ακρίβεια την πρωτογενή πηγή του περιεχομένου αναδεικνύοντάς την και ταυτόχρονα υποβαθμίζοντας στην κατάταξη όσους αντιγράφουν την πηγή αυτή.

Συχνότητα ανανέωσης περιεχομένου

Η συχνότητα ανανέωσης του περιεχομένου διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Όσο πιο συχνά ανανεώνετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας (σε συνάρτηση με την πρωτοτυπία του πάντα) τόσο πιο δημοφιλές γίνεται στις μηχανές αναζήτησης.

Βελτίωση της ουσιαστικής ποιοτικής στάθμης της ιστοσελίδας (ανθρώπινη αξιολόγηση)

Ιδιαιτέρως κατά τα τελευταία έτη, οι μηχανές αναζήτησης αυξάνουν διαρκώς την ανθρώπινη παρέμβαση με σκοπό την αξιολόγηση των οργανικών αποτελεσμάτων τους. Αυτό το γεγονός μας οδηγεί στο να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τεχνικούς παράγοντες η κατάταξή σας, αλλά και από τον σχετικό ανθρώπινο παράγοντα που θα αξιολογήσει την ιστοσελίδα σας σε τακτή περιοδική βάση. Η αξιολόγηση αυτή σχετίζεται πάντα με μια δεδομένη λέξη ή φράση κλειδί που πληκτρολογεί σε μια δεδομένη χρονική στιγμή κάποιος χρήστης.

Για κάθε εργασία βελτιστοποίησης απαιτείται η εκ των προτέρων συνεννόηση μαζί μας ώστε να διαλευκάνουμε από κοινού τα πλεονεκτήματα αλλά και τα ενδεχόμενα μειονεκτήματα που θα προκύψουν από κάθε ενέργεια. Επίσης πριν από κάθε ενέργεια απαιτείται η μελέτη συμβατότητας με τις απαιτήσεις των μηχανών αναζήτησης που διαρκώς εξελίσσονται ώστε να αποφύγουμε ακόμη και την πτώση της κατάταξής μας εξαιτίας παράτυπων ή άστοχων ενεργειών.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας είτε στο +35 722007807 είτε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας για μία πρώτη εκτίμηση της εργασίας που πρόκειται να μας αναθέσετε.